જીવવાના વહેમમાં જીવું છું,
રોજ પુછાતા કેમમાં જીવું છું.
કશું નથી વ્યવસ્થિત અહી,
છે બધુંજ  જેમતેમ, જીવું છું.
છે આકાશી રોજી જેવો સાવ,
એ આભાસી પ્રેમમાં જીવું છું.
મેંજ બાંધેલી ભીંત પર આજ,
એક નાનકડી ફ્રેમમાં જીવું છું.
Advertisements
Posted in અવર્ગીકૃત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s